Disclaimer

De inhoud van www.regionhm.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Regio Noord Holland Midden (Regio NHM) (verder te noemen regio) tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de regio expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

De regio garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer de regio hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Scouting Nederland en eventuele links naar andere Scoutinggroepen, betekent dit niet dat de regio de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De regio aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door de regio niet geverifieerd.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website www.regionhm.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van de regio.

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie. Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de regio is het niet toegestaan links naar sites van de regio aan te bieden met uitzondering van andere Scoutinggroepen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De regio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of de regio op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de regio of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van de regio.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De regio behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van de regio merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties (Foto)materiaal en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo''s, fotomateriaal en overige inhoud van deze website zijn ©regio en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, logo''s of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Cookies

De regio is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De regio maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Secretaris gezocht!

Wij zijn op zoek voor de
stichting naar een secretaris,
denk jij dat je ons kunt
helpen en vind je het leuk om hier over te praten, neem dan contact op met onze voorzitter

Vacatures

Regelmatig zijn wij op
zoek bij de regio
naar vrijwilligers die ons willen helpen.
Wil jij ons helpen, kijk op onze vacature pagina of neem contact op met het regiobestuur en meldje aan